ลงชื่อเข้าใช้งาน
User Name: 
Password: 
ลืมรหัสผ่าน  
 User : Guest
  สมาชิกสามารถจองสนามได้ 1 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที ถึง 1 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที ก่อนวันที่จะใช้บริการ
  ยกเลิกการจองสนามได้ก่อนเวลาที่จะใช้บริการ 0 วัน 2 ชั่วโมง 30 นาที
  
  Badminton reservation page  

 

 แบดมินตัน Badminton     >>            
 เวลาสนาม 1สนาม 2สนาม 3สนาม 4สนาม 5สนาม 6สนาม 7สนาม 8สนาม 9 
 07:00 - 08:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 07:00 
 08:00 - 09:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 08:00 
 09:00 - 10:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 09:00 
 10:00 - 11:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 10:00 
 11:00 - 12:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 11:00 
 12:00 - 13:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 12:00 
 13:00 - 14:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 13:00 
 14:00 - 15:00 
 

 

 11331157

 

 

 

 

 

 
 14:00 
 15:00 - 16:00 
 

 11334160

 11335595

 

 

 

 

 

 
 15:00 
 16:00 - 17:00 
 11334677

 11334034

 

 

 

 

 

 

 
 16:00 
 17:00 - 18:00 
 10132414

 

 

 11427940

 11427870

 11435515

 

 

 
 17:00 
 18:00 - 19:00 
 10134851

 11334142

 11334033

 11428008

 11435384

 11435386

 

 

 
 18:00 
 19:00 - 20:00 
 11335069

 11334141

 11334461

 11429489

 11435621

 

 

 

 
 19:00 
 20:00 - 21:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 20:00 
 BadmintonCourt 1Court 2Court 3Court 4Court 5Court 6Court 7Court 8Court 9 
หมายเหตุ = ว่าง         = ไม่ว่าง         = สมาชิกจองผ่านเว็บ