ลงชื่อเข้าใช้งาน
User Name: 
Password: 
ลืมรหัสผ่าน  
 User : Guest
  สมาชิกสามารถจองสนามได้ 1 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที ถึง 1 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที ก่อนวันที่จะใช้บริการ
  ยกเลิกการจองสนามได้ก่อนเวลาที่จะใช้บริการ 0 วัน 2 ชั่วโมง 30 นาที
  
  Badminton reservation page  

 

 แบดมินตัน Badminton     >>            
 เวลาสนาม 1สนาม 2สนาม 3สนาม 4สนาม 5สนาม 6สนาม 7สนาม 8สนาม 9 
 07:00 - 08:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 07:00 
 08:00 - 09:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 08:00 
 09:00 - 10:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 09:00 
 10:00 - 11:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 10:00 
 11:00 - 12:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 11:00 
 12:00 - 13:00 00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
00005
 ปิดบริการ
 12:00 
 13:00 - 14:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 13:00 
 14:00 - 15:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 14:00 
 15:00 - 16:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 15:00 
 16:00 - 17:00 
 11338717

 

 

 

 

 

 

 

 
 16:00 
 17:00 - 18:00 
 11338718

 

 11338417

 11435384

 11435386

 11438228

 

 

 
 17:00 
 18:00 - 19:00 
 11335242

 11335244

 

 11437330

 11435746

 11438432
00005
 ฝึกซ้อมชมรมMUIC

 

 
 18:00 
 19:00 - 20:00 
 

 

 

 11438508

 11437913

 11435843
00005
 ฝึกซ้อมชมรมMUIC

 

 
 19:00 
 BadmintonCourt 1Court 2Court 3Court 4Court 5Court 6Court 7Court 8Court 9 
หมายเหตุ = ว่าง         = ไม่ว่าง         = สมาชิกจองผ่านเว็บ